HCL 28/2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reactualizare PUG și RLU- în continuare, în comuna Unirea, județul Brăila” precum și aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local și bugetul de stat prin Programului multianual finanțare PUG 2024-2027 din cadrul MDLPA

Citește mai multe…

HCL 27/2024

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență din Comuna Unirea, pentru anul 2024

Citește mai multe…

HCL 26/2024

privind modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la HCL nr. 43/28.04.2023 a Consiliului local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila

Citește mai multe…

HCL 25/2024

privind radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului………., înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească

Citește mai multe…

HCL 24/2024

privind aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile DECEMBRIE 2023 și IANUARIE 2024

Citește mai multe…

HCL 23/2024

privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor – PAAR pentru anul 2024 la nivelul comunei Unirea, judeţul Brăila

Citește mai multe…

HCL 22/2024

Privind: actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, județul Brăila.

Citește mai multe…

HCL 21/2024

privind însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemul public de alimentare cu apă și aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Unirea a bunurilor de retur inventariate

Citește mai multe…

HCL 20/2024

privind modificarea și completarea anexei 3 la HCL nr. 43/28.04.2023 a Consiliului local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila

Citește mai multe…

HCL 19/2024

privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale Unirea, din comuna Unirea, judetul Braila, in cadrul Programului national –Masa sanatoasa

Citește mai multe…