HCL 1/2024

privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile IANUARIE, FEBRUARIE ŞI MARTIE 2024