HCL 100/2023

privind Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Unirea, cu număr cadastral 77985 și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Unirea, judetul Braila, a celor 2 loturi