HCL 101/2021

privind Modificarea și completarea anexei nr.2 la HCL nr.53/28.05.2021 a Consiliului Local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al comunei Unirea, județul Brăila.