HCL 101/2022

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea cap. 11.02, 37.02 – venituri și cap. 51.2A, 61.2A, 67.2A, 65.2A, 70.2A pentru secțiunea – cheltuieli