HCL 103/2022

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea cap.11.02.06 – venituri și cap. 51.2A.20.30.30-cheltuieli , secțiunea funcționare