HCL 103/2023

privind Aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitie ”Construire Parc Fotovoltaic în vederea producerii de energie regenerabilă pentru servicii publice de interes local in comuna Unirea, județul Brăila”.