HCL 104/2023

privind Acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al municipiului/ comunei/ orasului UNIREA de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru aprobarea tarifelor și tarifelor distincte privind gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale din cadrul Proiectului SMID în județul Brăila si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNĂREA Brăila de a aproba aceste tarife în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.