HCL 105/2021

privind Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.