HCL 106/2022

privind Modificarea și completarea HCL nr. 74/30.06.2022 pentru obiectivul de investiții , propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C10 Fondul Local