HCL 108/2022

privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare drumuri de interes local din comuna Unirea –etapa II“, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului menționat