HCL 109/2022

privind Aprobarea cererii doamnei Cărbunaru Angelica Andreea pentru atribuirea în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 775 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personal în cvartal 1, parcela 7/1, str. Zambilei, nr. 10B, înscris în cartea funciară nr. 79097