HCL 11/2020

 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” di aparatul propriu al Primarului comunei Unirea, jud. Braila, precum si stabilirea nivelului indemnizatiei de sedinta a alesilor locali