HCL 11/2022

privind Acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Unirea pentru S.C. Orange S.A. în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora