HCL 112/2022

privind Aprobarea Actului Adițional nr. 1/2022 la contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila numărul 360/07.06.2022 și acordarea unui mandate special reprezentantului de drept al Unității Administrativ Teritoriale Unirea să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI “ECO DUNĂREA“ Brăila – aprobarea Actului Adițional 1/2022