HCL 113/2022

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea clasificației de venit 11.02.06, 37. 02.03 și 37.02.04 – VENITURI, cap. 51.02, 65.02, 67.02, 70.02 și cap. 74.02 pentru secțiunea funcționare, cap. 84.02 și cap. 74.02 pentru secțiunea dezvoltare – CHELTUIELI ȘI ACTUALIZAREA Programului Annual al Achizițiilor Publice