HCL 117/2022

privind Aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Unirea a unui imobil-teren, categoria curți construcții cu suprafața de 12517 mp situate în CV 13 P100/4