HCL 12/2024

privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila pentru aprobarea Actelor Aditionale la Contractele de delegare din cadrul Proiectului Sistem de management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila și a tarifelor serviciilor conexe serviciului de salubrizare a localităţilor