HCL 121/2022

privind Aprobarea Actului Adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și activități de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila nr. 360/07.06.2022, acordarea unui mandate special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare și mandatarea Președintelui Asociației să semneze Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare