HCL 125/2022

privind Aprobarea efectuării plății Proiectului tehnic precum și a serviciilor de verificare tehnică a Proiectului tehnic din bugetul local al Comunei Unirea pentru investiția: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA UNIREA – ETAPA II”, cu recuperarea sumelor respective din bugetul MDLPA, după semnarea contractului de finanțare