HCL 13/2023

privind Reînființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgență al Comunei Unirea în Tip V1, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență și a organigramei serviciului voluntar pentru situații de urgență