HCL 13/2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reactualizare PUG și RLU- în continuare, în comuna Unirea, județul Brăila” precum și aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local și bugetul de stat prin Programului multianual finanțare PUG 2024-2027 din cadrul MDLPA