HCL 13/2017

privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila

HCL nr. 13 din 28.02.2017