HCL 14/2023

privind Aprobarea cuantumurilor orare ale indemnizațiilor pentru activitățile efectuate de către Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgență al Comunei Unirea