HCL 15/2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila”

HCL nr. 15 din 28.02.2017