HCL 16/2019

privind actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare strazi in satul Unirea si Valea Canepii, com. Unirea, jud. Braila”, conform devizului si dupa incheierea contractului de lucrari nr. 36/27.07.2018