HCL 16/2022

privind Aprobarea închirierii utilajului buldoexcavator aflat în proprietatea privată a comunei Unirea, județul Brăila, a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator și a taxei speciale de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în proprietatea privată a comunei Unirea, județul Brăila