HCL 16/2023

privind Aprobarea bugetului local pe anul 2023 precum și a strategiei anuale de achiziție publică pentru anul 2023 și Programul Anual al Achiziției Publice