HCL 18/2024

privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2024 prin modificarea cap. 11.02.02 VENITURI și cap.51.01.03, 61.02.50, 65.02.11.30 pentru secțiunea funcționare CHELTUIELI