HCL 18/2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Infiintare a doua platforme de gunoi in com. Unirea, jud. Braila”

HCL nr. 18 din 28.02.2017