HCL 19/2018

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, asupra unui teren in suprafata de 1mp apartind domeniului public al comunei Unirea

HCL nr. 19 din 16.02.2018