HCL 19/2023

privind Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Unirea a construcției în suprafață de 144 mp notată cu C1 în CF 70790, situată în Cvartal 15 P 667/3, loc. Unirea, nr. inventar 1185, valoare inventar 251.995 lei