HCL 2/2023

privind Validarea Dispoziției nr. 1 din 04.01.2023 a Primarului comunei Unirea privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare Sursa A în sumă de 1.240.674,91 lei din excedentul anilor anteriori