HCL 20/2022

privind Modificarea și completarea HCL nr. 15/10.02.2022 privind bugetul local pe anul 2022 precum și a strategiei anuale de achiziție publică pentru anul 2022 și Programul Anual al Achiziției Publice