HCL 21/2024

privind însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemul public de alimentare cu apă și aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Unirea a bunurilor de retur inventariate