HCL 21/2016

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta din comuna Unirea, pentru anul 2016

HCL nr. 21 din 29.03.2016