HCL 24/2020

privind completarea anexei la HCL nr. 49 / 31.05.2019 privind aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea, jud. Braila