HCL 24/2016

privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul privat al UAT Unirea, nr. 45/20.01.2014

HCL nr. 24 din 29.03.2016

Bookmark the permalink.
Inapoi