HCL 25/2016

privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractele de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul privat al UAT Unirea

HCL nr. 25 din 05.02.2016

Bookmark the permalink.
Inapoi