HCL 26/2024

privind modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la HCL nr. 43/28.04.2023 a Consiliului local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila