HCL 27/2022

privind Modificarea bugetului local pe anul 2022 prin majorarea indicatorului de venituri 07.02.03 cu suma de 45 mii lei și la cheltuieli majorarea capitolului 61.02, subcapitolul 61.02.50, titlul 20, art. 20.01, alineat 20.01.30