HCL 32/2022

privind Modificarea și completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 53/28.05.2021 a Consiliului local Unirea privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila