HCL 33/2017

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta din Comuna Unirea, pentru anul 2017

HCL nr. 33 din 19.04.2017