HCL 34/2017

privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere prevazute la art. 185, alin. 1, litera b si alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, a contribuabililor persoane fizice si juridice

HCL nr. 34 din 19.04.2017