HCL 36/2023

privind Actualizarea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, listei străzilor cu rețeaua de apă și valoare de inventar a acestora