HCL 38/2022

privind Aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru investiția: „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA UNIREA ȘI LOCALITATEA VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”