HCL 39/2019

privind avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de transport a apei brute si a apei potabile, de inmagazinare a apei potabile si de distributie a apei potabile in Aria Delegata – UAT comuna Unirea