HCL 43/2019

privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica pentru anul 2019 si a Programului Anual al Achizitiilor Publice