HCL 45/2023

privind Stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului comunei Unirea, judeţul Braila, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali.