HCL 46/2018

privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009

HCL nr. 46 din 27.07.2018

Bookmark the permalink.
Inapoi